UJP izbrala HID ActivID in geselnike HID Token One V2

UJP logo SLOUprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je za povečanje varnosti internetnega bančništva UJPnet ter za skladnost s PSD2 izbrala sodobno univerzalno avtentikacijsko rešitev HID ActivID in geselnike HID Token One V2.

Sodobna univerzalna avtentikacijska rešitev HID ActivID Authentication Appliance proizvajalca HID Global skupaj z geselniki HID Token One V2 bo omogočila močno dvo-faktorsko overjanje za uporabnike internetnega bančništva UJPnet, skladno z direktivo PSD2.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) je bila kot organ v sestavi Ministrstva za finance ustanovljena 20.4.2002 z Zakonom o plačilnem prometu. Z njeno ustanovitvijo so bili postavljeni temelji za vzpostavitev novega sistema za opravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike. Danes naloge in organizacijo UJP ureja Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.