Kriptografske operacije za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in pristnosti podatkov ali sistemov predstavljajo majhno tarčo visoke vrednosti. Ranljivosti, ki so lahko uničujoče, so običajno nejasne in slabo razumljene. Sistemi lahko delujejo navidezno pravilno, obstaja pa tveganje napačnega delovanja, ki se lahko udejanji v najslabšem času in na najslabši možni način.

Pri kriptografskih operacijah ne gre le za matematiko v algoritmih, ki se uporabljajo v kriptografskih strojnih in programskih rešitvah, temveč je pomembno tudi to, kako so te rešitve načrtovane, razvite, uvedene in preverjane. CREAPLUS ponuja različne storitve s področja kriptografije, ki lahko organizacijam pomagajo pri razvoju novih rešitev ali pri preverjanju in potrjevanju pravilnega delovanja obstoječih. Storitve CREAPLUS lahko služijo za povečanje zmogljivosti lastne ekipe organizacije ali pa kot neodvisno svetovanje in usmerjanje pri razvoju kriptografskih rešitev.

V CREAPLUS snujemo kriptografske rešitve, ki temeljijo na potrebah stranke. Strankam pomagamo krmariti med številnimi razpoložljivimi kriptografskimi tehnikami - od AES, RSA in eliptičnih krivulj do manj široko uporabljenih algoritmov in algoritmov po-meri. Prevzamemo lahko projekt od same zasnove do varnega razvoja algoritmov in predaje izvršne kode. Specializiran pregled zagotavlja, da so rešitve pravilno zasnovane in uvedene ter da tudi delujejo pravilno.

Primeri preteklega dela:

  • Implementacija tradicionalnih kriptografskih algoritmov kot so ARIA, SEED, Keccak, ter implementacija kriptografskih shem po-meri, kot so sheme za derivacije ključev in podobne.
  • Implementacija podpisnega algoritma Boneh–Lynn–Shacham (BLS). Identificirali smo zahtevane krivulje, primerne bilinearne pairinge, začrtali implementacijsko pot ter podprli novo aritmetiko, potrebno za matematične operacije nad razširitvami ne-binarnih končnih polj.
  • Implementacija podpisnega algoritma KCDSA, korejske različice DSA. Derivacija javnega ključa iz zasebnega poteka na ne-standarden način. Novo derivacijo je bilo potrebno proučiti, razumeti in prevesti v specifično HW okolje.
  • Definicija tehničnih zahtev in toka podatkov za implementacijo podpisnega algoritma Schnorr z uporabo krivulje Pallas in hash funkcije Poseidon. Preverjanje, ali oziroma na katerih delih se takšna različica podpisa Schnorr razlikuje od tradicionalne definicije, preverjanje, ali zahtevani firmware podpira krivulji Pallas in Vesta, ter preverjanje, če hash Poseidon vsebuje kakršnekoli posebnosti, ki bi oteževale implementacijo.

Svetovalci za kriptografijo v CREAPLUS so vključeni v najzahtevnejše projekte, ki vključujejo kriptografske protokole, zasnove, implementacije, sisteme in aplikacije. Člani ekipe z dolgoletnimi izkušnjami na področju varnosti s strastjo do kriptografije zagotavljajo vrhunske storitve. Imamo bogate izkušnje pri zasnovi, razvoju, popravljanju in razvoju kriptografskih rešitev, ki jih naše stranke uporabljajo za svojo osnovno dejavnost, skladnost, zaščito podatkov in ostale varnostne potrebe.