Pogoji poslovanja

Spletno prodajo izdelkov izvaja družba CREA plus d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, matična številka 3818918000. Družba je zavezana za plačilo DDV, ID za DDV: SI12055484.

CREA plus d.o.o. je registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, Srg. številka 2010/34609. Datum vpisa 1.10.2010.

Vse navedene cene so v evrih (EUR) z DDV. Veljajo cene in ostali pogoji (popusti, način dostave, poštnina,...) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu, dostavi oz. prevzemu v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji naročila.

Vsi izdelki so običajno na zalogi. Prejeta naročila izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje zaloge v času prejema plačila razlikuje od stanja zaloge v času oddaje naročila. Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih izdelkov zmanjka, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe naročila z naše strani čim prej obvestili po e-pošti oz. telefonu.

Z nakupom izdelkov dovoljujete, da CREA plus d.o.o. zbira in upravlja z vašimi osebnimi podatki za namene obveščanja o dejavnosti družbe CREA plus d.o.o..

S klikom na gumb "Oddaj naročilo" izvedete naročilo, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov, in sklenete kupoprodajno pogodbo na daljavo. Z naročilom potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja.

V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletnem nakupu se lahko vedno obrnete na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali na 0590 74 277.

Garancija

Proizvajalec jamči, da so izdelki brez napak v materialu in izdelavi. Ob upoštevanju spodaj opredeljenih pogojev in omejitev bo proizvajalec izdelka po svoji presoji brezplačno popravil ali zamenjal izdelek, ki bi se pri običajni uporabi izkazal kot poškodovani zaradi napak v materialu ali zaradi nepravilne izdelave. Vsi zamenjani deli in izdelki po tej garanciji postanejo last proizvajalca.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema izdelka, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.

Garancija ne pokriva škode na izdelku, ki nastane ponesreči, zaradi običajne obrabe izdelka, zlorabe, nepravilne uporabe, neupoštevanja teh navodil, naravne nesreče, nezadostne električne napetosti ali prenapetosti, nenormalnih mehanskih ali okoljskih pogojev, ali nepooblaščenega razstavljanja, popravljanja ali spreminjanja. Garancija tudi ne velja za izdelek, na katerem je bila originalna identifikacijska informacija spremenjena, izbrisana ali odstranjena, za izdelek, ki je bil napačno uporabljen ali neustrezno zapakiran ali skladiščen pri kupcu, izdelek, prodan kot rabljen izdelek, ponovno prodan ali prodan v nasprotju z izvoznimi predpisi.

Garancija za izdelke velja eno leto od datuma nakupa izdelka s strani kupca in se nanaša samo na prvega kupca izdelka ter tako dolgo, kolikor ga ima v lasti. Garancija ni prenosljiva.

Izdelek za garancijsko zamenjavo ali reklamacijo pošljete oz. po vnaprejšnjem dogovoru dostavite na naslov CREA plus d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana, skupaj z navedbo modela, serijske številke, podrobnejšim opisom okvare in dokazilom o nakupu z datumom originalnega nakupa znotraj garancijskega roka.

Reklamacija

Izdelke lahko reklamirate, če nimajo lastnosti, ki so navedene zanje, če smo poslali napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali če izdelki kako drugače odstopajo od naročila.

Stvarno napako lahko uveljavljate v 2 mesecih od odkritja stvarne napake in v 2 letih od nakupa izdelka. Zahtevate lahko takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek, ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake. V 8 dneh od prejetja stvarne napake vas obvestimo o postopku z reklamacijskim zapisnikom

V primeru reklamacije lahko v skladu z zakonskimi omejitvami zahtevate zamenjavo izdelka, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. V slednjem primeru si pridržujemo pravico, da za čas, ko ste izdelek uporabljali, obračunamo najemnino po veljavnem ceniku, vendar največ v znesku, za kolikor se je v času uporabe in zaradi uporabe izdelklu zmanjšala tržna vrednost.

Reklamiran izdelek skupaj z obvestilom o reklamaciji in natančnim opisom stvarne napake pošljite na pTa e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oz. osebno ali po pošti na naslov CREA plus d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000, Ljubljana. Stroške pošiljana nosi pošiljatelj. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Odstop od naročila

Od naročila izdelkov lahko kot kupec odstopite v 14 dneh od prejema izdelkov z obvestilom na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oz. CREA plus d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana. Obvestilo je pravočasno, če je pošiljka poslana oz. oddana v roku. Prejete izdelke nam morate vrniti na vaše stroške nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži v 14 dneh potem, ko ste nas obvestili o odstopu od naročila. Izdelke morate vrniti v takem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko so vam bili izročeni, s priporočeno pošiljko na naslov CREA plus d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, Ljubljana. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. V kolikor izdelek začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od naročila. Tudi samo vračilo izdelkov v roku za odstop od naročila prav tako šteje za obvestilo o odstopu od naročila in vam obvestila ni potrebno posebej pošiljati. 

V primeru vračila nam posredujte vaše osebne podatke, številko bančnega računa (v primeru da želite prejeti kupnino na TRR) ter kopijo računa. Prejeta plačila za vrnjene izdelke bomo vrnili najkasneje v 14 dneh od prejema izdelkov in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen v primeru potrošnikove izrecne zahteve po uporabi drugega plačilnega sredstva (npr. vračilo kupnine na potrošnikov TRR). V nobene primeru potrošnik ne nosi nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z vračilom kupnine.

Omejitev odgovornosti

Proizvajalec, distributer ali prodajalec izdelkov ali CREA plus d.o.o. niso odgovorni za in ne krijejo nobene izgube podatkov ali s tem povezanih stroškov, morebitne škode ali poškodbe na osebah ali lastnini, stroške, izpad dohodka, prihrankov, dobička, ali druge naključne ali posledične škode, ki bi nastale zaradi uporabe, nezmožnosti uporabe izdelka ali varnostne ranljivosti, četudi so bili obveščeni o možnosti take škode. Celotna odgovornost proizvajalca, distributerja ali pooblaščenega prodajalca v okviru garancije je omejena na popravilo ali zamenjavo izdelka.

Proizvajalec in avtorji besedil si pridržujejo pravice do kakršnekoli spremembe ali izboljšave tako pri izdelkih kot tudi v besedilu, kadarkoli in brez predhodne najave. Proizvajalec in avtorji ne sprejemajo nobene odgovornosti v primeru težav, ki posredno ali neposredno izhajajo iz napak ali nepopolnosti izdelkov ali besedila.

Proizvajalec, distributerji ali prodajalci v nobenem primeru niso odgovorni, najsi bo to po pogodbi, s škodnim dejanjem ali drugače, za kakršnokoli posredno, posebno, posledično ali drugo nastalo škodo, kar vključuje tudi škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov, dobička, prihodkov ali strank, ki bi nastala v zvezi z delovanjem ali informacijami konkretnega izdelka.

Proizvajalec ne zagotavlja, da bo konkretni izdelek odporen na vse vrste napadov in zato ne sme nositi odgovornosti v primeru le-teh. Četudi vsak izdelek ob datumu izdelave dosega trenutne varnostne standarde, se odpornost varnostnih mehanizmov nujno razvija naprej, v skladu z razvojem varnostnih rešitev in pa še posebej ob novih napadih. Pod nobenim pogojem proizvajalec, distributerji ali prodajalci ne nosijo odgovornosti za dejanja tretje strani, še zlasti to velja v primerih uspešnih napadov na izdelke. Proizvajalec, distributerji in prodajalci se odrekajo vsakršni odgovornosti glede varnosti pri neposrednih, posrednih, pomotnih in posledičnih okvarah, ki bi se zgodile pri uporabi proizvajalčevih izdelkov. Dodatno priporočamo neodvisno preizkušanje izdelkov s strani uporabnika, zlasti v primerih, ko bi lahko moteno, nepravilno ali nezaščiteno delovanje izdelka predstavljalo nevarnost za oškodovanje ljudi ali premoženja, onemogočene storitve ali izgubo zasebnosti.

Pritožbe in spori

Za morebitne pritožbe je kupcu na voljo elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru potrošniškega spora podjetje CREA plus d.o.o. priznava tudi izvajalca izvensodnega reševanja sporov: Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., telefon 01 306 10 74V nasprotnem primeru bo reševanje sporov reševalo pristojno sodišče v Ljubljani. 

V primeru potrošniškega spora, lahko pritožbo vložite preko platforme za Spletno reševanje sporov na naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Pohvale in pritožbe

Zanima nas vaša izkušnja z nami, tako dobra kot slaba. Na koncu šteje samo vaše zadovoljstvo. Veseli bomo, če nam boste vašo izkušnjo pri nakupu sporočili na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Zadnje dodano

Cena: EUR 20,00
iStorage diskAshur DT2 (Koda: IS-DT2-256-XXX)
Cena: EUR 287,85